سرگرمی شماره میلیون سهام عدالت سامانه سهام عدالت

سرگرمی: شماره میلیون سهام عدالت سامانه سهام عدالت اخبار اقتصادی و بازرگانی

مبلغ جایزه مصطفی (ص) چقدر است؟

مبلغ جایزه مصطفی (ص) چقدر است؟ جایزه مصطفی(ص) پرارزش ترین جایزه علمی در دنیای اسلام و یکی از ارزشمندترین جوایز علمی دنیاست. جوایز علمی بطور طبیعی ب..

ادامه مطلب

آمریکا گیاه های جاسوس پرورش می دهد

سازمان تحقیقات پیشرفته دفاعی آمریکا (DRPA) پروژه جدیدی را جهت تبدیل گیاه های به حسگرهای نظارتی شروع کرده است.  آمریکا گیاه های جاسوس پرور..

ادامه مطلب

طوطیهایی که سازمی سازندوموسیقی می نوازند

نتایج یک مطالعه نشان می دهد گونه ای از طوطی های استرالیا با چوب هایی که خود می سازند، طبل می زنند و موسیقی می نوازند.  طوطیهایی که سازم..

ادامه مطلب