سرگرمی شماره میلیون سهام عدالت سامانه سهام عدالت

سرگرمی: شماره میلیون سهام عدالت سامانه سهام عدالت اخبار اقتصادی و بازرگانی

بیانیه یکسان ایران، روسیه و ترکیه، در آخر نشست آستانه ۶

جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه به عنوان ضامنان اجرای رژیم آتش بس در جمهوری عربی سوریه (که بعد از این ضامنان نامیده می شوند) و ضمن..

ادامه مطلب

رکود همچنان در بازار ادامه دارد ، قیمت محصولات فناوری زیاد کردن یافت

رئیس اتحادیه فناوران رایانه پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: در ماه‌های گذشته در بازار محصولات IT شاهد رکود بوده ایم که با زیاد کردن قیمت دلار در ماه های اخی..

ادامه مطلب