سرگرمی شماره میلیون سهام عدالت سامانه سهام عدالت

سرگرمی: شماره میلیون سهام عدالت سامانه سهام عدالت اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی آمریکا گیاه های جاسوس پرورش می دهد

سازمان تحقیقات پیشرفته دفاعی آمریکا (DRPA) پروژه جدیدی را جهت تبدیل گیاه های به حسگرهای نظارتی شروع کرده است. 

آمریکا گیاه های جاسوس پرورش می دهد

آمریکا گیاه های جاسوس پرورش می دهد

عبارات مهم : تصویر

سازمان تحقیقات پیشرفته دفاعی آمریکا (DRPA) پروژه جدیدی را جهت تبدیل گیاه های به حسگرهای نظارتی شروع کرده هست.

به گزارش ایرنا از ساینس، این پروژه با عنوان APT (مخفف Advanced Plant Technologies)، در تلاش است از توانایی های فیزیولوژیکی گیاه های جهت تشخیص و شناسایی مواد شیمیایی، بیولوژیکی، رادیو اکتیو و سیگنال های الکترومغناطیس بهره برداری کند.

آمریکا گیاه های جاسوس پرورش می دهد

هدف مهم این پروژه عوض کردن ژنتیکی انواعی از گیاه های است تا در وقت حضور محرک های معین، بتوانند تصویر العمل خاصی را نشان دهند. سپس با استفاده از تجهیزات سخت افزاری موجود، عملکرد گیاه های از راه دور تحت نظر گرفته می شود و از آن ها به عنوان حسگرهای ارگانیک استفاده می شود.

گیاهان نسبت به محیط اطراف خود بسیار حساس هستند و در برابر محرک هایی مانند نور و دما و در مواردی نسبت به مواد شیمیایی، آفات و پاتوژن ها به سرعت تصویر العمل نشان می دهند.

سازمان تحقیقات پیشرفته دفاعی آمریکا (DRPA) پروژه جدیدی را جهت تبدیل گیاه های به حسگرهای نظارتی شروع کرده است. 

فناوری های نوظهور مولکولی و مدلسازی امکان برنامه ریزی جهت این توانایی تشخیص و تصویر العمل نسبت به بسیاری از محرک ها را فراهم کرده است.

گفته می شود که این پروژه می تواند راهگشای ایجاد جریان های تازه اطلاعاتی و کم کردن خطرات انسانی و هزینه های به کارگیری حسگرهای قدیمی باشد.

در حال حاضر DARPA جهت ارائه طرح های پیشنهادی متخصصان در رابطه با روش های بهره برداری از توانایی های فیزیولوژیکی گیاه های به منظور تشخیص محرک های شیمیایی، زیستی، رادیو اکتیو و غیره فراخوان داده و از محققان و متخصصان جهت همکاری در این پروژه دعوت کرده است.

آمریکا گیاه های جاسوس پرورش می دهد

براساس این گزارش، شرکت DARPA که در واقع بازوی تحقیقاتی دولت آمریکا محسوب می شود، به طور خاص به منظور توسعه نوآوری ها راه اندازی شده است و به دنبال ایجاد تحولات بنیادین در دنیای فناوری هست.

واژه های کلیدی: تصویر | پروژه | آمریکا | فناوری | شیمیایی | مواد شیمیایی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs