سرگرمی شماره میلیون سهام عدالت سامانه سهام عدالت

سرگرمی: شماره میلیون سهام عدالت سامانه سهام عدالت اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی بیانیه یکسان ایران، روسیه و ترکیه، در آخر نشست آستانه ۶

جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه به عنوان ضامنان اجرای رژیم آتش بس در جمهوری عربی سوریه (که بعد از این ضامنان نامیده می شوند) و ضمن تاکید مجدد

بیانیه یکسان ایران، روسیه و ترکیه، در آخر نشست آستانه ۶

بیانیه یکسان ایران، روسیه و ترکیه، در آخر نشست آستانه ۶

عبارات مهم : روسیه

سه کشور ایران، روسیه و سوریه در آخر نشست آستانه ۶ بیانیه مشترکی صادر کردند.

به گزارش ایسنا در این بیانیه آمده است:

بیانیه یکسان ایران، روسیه و ترکیه، در آخر نشست آستانه ۶

جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه به عنوان ضامنان اجرای رژیم آتش بس در جمهوری عربی سوریه (که بعد از این ضامنان نامیده می شوند) و ضمن تاکید مجدد بر تعهد راسخ خود نسبت به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه و با پیروی از مفاد قطعنامه ۲۲۵۴ (۲۰۱۵) شورای امنیت شرکت ملل متحد و همچنین با استقبال از کم کردن چشمگیر خشونت ها در عرصه سوریه در نتیجه کارها اتخاذ شده است با نشانه حفظ و تقویت رژیم آتش بس، موارد ذیل را اعلام می کنند.

۱. رضایت خود را از پیشرفت های حاصل شده است در اجرای تفاهم مورخ ۴ مه ۲۰۱۷ در خصوص ایجاد نواحی کم کردن تنش در جمهوری عربی سوریه اعلام می کنند.

جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه به عنوان ضامنان اجرای رژیم آتش بس در جمهوری عربی سوریه (که بعد از این ضامنان نامیده می شوند) و ضمن تاکید مجدد

۲. ایجاد نواحی کم کردن تنش مطابق با تفاهم مورخ ۴ مه ۲۰۱۷ در غوطه شرقی، در مناطقی از شمال استان حمص، در استان ادلب و مناطق مشخصی از استان های همجوار آن (استان های لاذقیه، حماه و حلب) و همچنین در قسمت های مشخصی از جنوب سوریه (بر اساس ابتکار فدراسیون روسیه، به عنوان یکی از کشورهای ضامن در فرایند آستانه، با نشانه تضمین رژیم آتش بس، تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه و ادامه مبارزه علیه تروریسم) را اعلام می کنند.

۳. یکبار دیگر بر این عنوان تاکید دارند که ایجاد نواحی کم کردن تنش و نوارهای امنیتی موقتی بوده و مدت وقت اجرای آن در شروع ۶ ماه است که مشروط به استمرار اجماع ضامنان به صورت خودکار تمدید خواهد شد.

۴. تاکید می کنند ایجاد نواحی کم کردن تنش فوق الذکر تحت هیچ شرایطی حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه را خدشه دار نمی کند.

بیانیه یکسان ایران، روسیه و ترکیه، در آخر نشست آستانه ۶

۵. نیروهای کنترل کم کردن تنش {متعلق به} سه کشور ضامن را بر اساس نقشه های مورد توافق در {نشست کارشناسیِ} آنکارا در تاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۱۷ و مطابق با سند قواعد حاکم بر استقرار نیروهای کنترل کم کردن تنش که از سوی گروه کاری یکسان آماده شده است به شکل موقت در نوارهای امنیتی نواحی کم کردن تنش در استان ادلب و بخشهایی از استانهای همجوار (استان های لاذقیه، حماه و حلب) با نشانه جلوگیری از حوادث و برخورد بین طرفهای درگیر (دولت سوریه و گروههای معارض مسلحی که به رژیم آتش بس پیوسته یا خواهند پیوست) تخصیص داده شده است می دهند.

۶. یک مرکز هماهنگی یکسان ایرانی، روسی و ترکیه ای با نشانه هماهنگی فعالیتهای نیروهای کم کردن تنش در نواحی کنترل تنش ایجاد می کنند.

جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه به عنوان ضامنان اجرای رژیم آتش بس در جمهوری عربی سوریه (که بعد از این ضامنان نامیده می شوند) و ضمن تاکید مجدد

۷. بر پیشرفت مبارزه با تروریسم و نابودی داعش، جبهه النصره و سایر افراد گروهها و تشکلات و موجودیتهای مرتبط با آنها، در نتیجه ایجاد و شروع به کار نواحی کم کردن تنش فوق الذکر و اراده خود جهت برداشتن گامهای مورد نیاز جهت استمرار جنگ علیه آنها در داخل و خارج نواحی کم کردن تنش تاکید می کنند.

۸. بر نیاز طرف های درگیر جهت برداشتن گامهای اعتمادساز، از جمله آزاد سازی دستگیر شدگان و ربوده شدگان و تحویل اجساد و شناسایی افراد گم شده است و ایجاد شرایط بهتر جهت فرایند سیاسی و آتش بس پایدار تاکید می کنند.

بیانیه یکسان ایران، روسیه و ترکیه، در آخر نشست آستانه ۶

۹. بر نیاز نسبت به استفاده از نواحی کم کردن تنش جهت دسترسی بشردوستانه سریع، ایمن و بدون مانع تاکید و در این ارتباط بندهای مرتبط در تفاهم نامه ۴ مه ۲۰۱۷ را یادآوری می کنند.

۱۰. از ناظران فرایند آستانه و دیگر اعضای ذینفع جامعه بین المللی می خواهند از فرایند کم کردن تنش و ایجاد ثبات در سوریه و همچنین ارسال کمکهای زیاد جهت مردم سوریه، تسهیل مین زدایی بشردوستانه، حفظ میراث تاریخی، بازسازی زیرساختهای اساسی از جمله امکانات اجتماعی و اقتصادی این کشور حمایت کنند.

۱۱. از طرفهای درگیر، نمایندگان مخالفان سوری و جامعه مدنی می خواهند تا از شرایط مطلوب درحال ظهور جهت زیاد کردن تلاشها جهت شروع گفتگوی سوری – سوری و پیشبرد فرایند سیاسی ژنو تحت هدایت شرکت ملل، همچنین پیشبرد ابتکارات دیگر استفاده و در این امر تسریع کنند.

۱۲. بر اراده خود جهت ادامه اجرای بندهای تفاهم نامه ۴ مه ۲۰۱۷ و تصمیمات دیگری که پیش از آن در چارچوب روند آستانه اتخاذ شده است مجددا تاکید می کنند.

۱۳. صمیمانه از رییس جمهوری قزاقستان، عالیجناب نور سلطان نظر بایف و مقامات قزاقستانی جهت میزبانی ارزش از ششمین نشست بین المللی سوریه سپاسگزاری می کنند.

۱۴. تصمیم گرفتند نشست بعدی بین المللی سوریه با حضور نمایندگان عالی رتبه را در آستانه در آخرهای اکتبر ۲۰۱۷ برگزار کنند.

واژه های کلیدی: روسیه | سوریه | فدراسیون روسیه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs