سرگرمی شماره میلیون سهام عدالت سامانه سهام عدالت

سرگرمی: شماره میلیون سهام عدالت سامانه سهام عدالت اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی فرج کمیجانی دبیر کل ماند ، فهرست کامل منتخبان کنگره مجمع فرهنگیان

در این کنگره که دوم آذرماه برگزار شد فرج کمیجانی با 329 رأی از 385 رأی مأخوذه بار دیگر به عنوان دبیر کل مجمع فرهنگیان گزینش شد و اعضای مهم و علی البدل شورای مرک

فرج کمیجانی دبیر کل ماند ، فهرست کامل منتخبان کنگره مجمع فرهنگیان

فهرست کامل منتخبان کنگره مجمع فرهنگیان/ فرج کمیجانی دبیر کل ماند

عبارات مهم : تهران

فهرست کامل منتخبان کنگره مجمع فرهنگیان کشور عزیزمان ایران اسلامی منتشر شد.

در این کنگره که دوم آذرماه برگزار شد فرج کمیجانی با 329 رأی از 385 رأی مأخوذه بار دیگر به عنوان دبیر کل مجمع فرهنگیان گزینش شد و اعضای مهم و علی البدل شورای مرکزی و هیأت بازرسی هم مشخص شدند.

فرج کمیجانی دبیر کل ماند ، فهرست کامل منتخبان کنگره مجمع فرهنگیان

در کنگره مجمع فرهنگیان کشور عزیزمان ایران اسلامی ۴۳۰ نفر حق رای داشتند و ۳۸۵ رای اخذ شد.

با این انتخابات ۲۵ عضو اصلي و ٦ عضو علي البدل شوراي مركزي همچنین ٣ عضو هيات بازرسي و ٢ عضو علي البدل هيات بازرسي به این شرح گزینش شدند:

در این کنگره که دوم آذرماه برگزار شد فرج کمیجانی با 329 رأی از 385 رأی مأخوذه بار دیگر به عنوان دبیر کل مجمع فرهنگیان گزینش شد و اعضای مهم و علی البدل شورای مرک

1. فرج کمیجانی ۳۲۹ رأی- دبیر کل

2.محمد خرم ۲۴۱ رای قائم مقام دبیر کل

3. محمدعلی اکبری ۲۷۸ رای رئيس شوراي استان فارس

فرج کمیجانی دبیر کل ماند ، فهرست کامل منتخبان کنگره مجمع فرهنگیان

۴. علی گودرزیان ۲۲۹ رای رئيس شوراي لرستان

۵. عادل عبدی ۲۲۷ رای رئيس كميته سياسي

در این کنگره که دوم آذرماه برگزار شد فرج کمیجانی با 329 رأی از 385 رأی مأخوذه بار دیگر به عنوان دبیر کل مجمع فرهنگیان گزینش شد و اعضای مهم و علی البدل شورای مرک

۶. تقی کیانی ۲۱۴ رای شوراي تهران

۷. اباذر کاظمی ۲۰۶ رای از شوراي اذربايجان غربي

۸. عبدالرسول عمادی ۲۰۲ رای شوراي مركزي

فرج کمیجانی دبیر کل ماند ، فهرست کامل منتخبان کنگره مجمع فرهنگیان

۹. پانته آ دری ۲۰۰ رای شوراي مركزي

۱۰. فرهاد لیثي ۲۰۰ رای شوراي تهران

۱۱. زهرا بوذری ۱۹۷ رای رئيس شوراي گيلان

۱۲.اردشیر شجاعی ۱۹۶ رای رئيس شوراي خوزستان

۱۳. نجف علیجانی ۱۹۰ رای از حوزه شهريار

۱۴. مینو وقت ۱۸۴ رای از منطق تهران

۱۵. اصغر حصیری ۱۸۳ رای شوراي مركزي

۱۶. سید مختار موسوی ۱۸۰ رای شوراي مركزي

۱۷. ابراهیم عاشوری فرد ۱۷۱ رای شوراي تهران

۱۸. اکبر ساوری ۱۶۹ رای رئيس شوراي تهران

۱۹. فریده بیرانوند ۱۶۶ رای شوراي مركزي

۲۰. میترا تیموری ۱۶۴ رای شوراي مركزي

۲۱. انوشیروان رضایی ۱۶۳ رای شوراي تهران

۲۲. محمد خیرخواه ۱۶۱ رای شوراي مركزي

۲۳. طوفان محمدی ۱۶۱ رای از شوراي استان مركزي

۲۴. ابوالفضل رحمانی ۱۵۶ رای از شوراي تهران

۲۵. حمیدرضا امینه ۱۵۵ رای شوراي مركزي

اعضای علی البدل

۱. غلامرضا کریمی ۱۵۴ رای شوراي مركزي

۲. مسعود شکوهی ۱۴۵ رای شوراي مركزي

۳. بهروز جعفری ۱۴۵ رای رئيس شوراي شهرستان هاي تهران

۴. منصور فروزانمهر ۱۳۴ رای رئيس شوراي كرمان

۵. آمنه مغیثی ۱۳۱ رای نايب رئيس شوراي شهرستان هاي تهران

۶. رضا زمانی ۱۲۸ رای از شوراي استان كرمانشاه

هیات بازرسی :

۱. عباس همتی ١٤٦ راي رئيس شوراي استان مركزي

۲. عربعلی زینالی ١٤١ شوراي مركزي

۳.صدیقه اکبریان ١٣٩ راي شوراي مركزي

اعضای علی البدل

۱. میثم کشاورز ١٠٨ راي مناطق تهران

۲. جمال صفرزاده ٩٠ راي منطقه سه تهران

عصر کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: تهران | فرهنگیان | علی البدل | استان فارس | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs